TrønderEnergi AS

Fjellsikring: rensk, boring 
Kunde: TrønderEnergi AS

Sagelva Kraftverk

Fjellsikring ved hjelp av rensk, bolting og geonett. Fjellsikring utføres av klatrere/fjellsikrere og magni boremaskin.
Kunde: Statkraft Energi AS
Omfang: 0,7 MNOK

Prosjekt utbedre tunneler - Fjellveien, Fykan

Vann og frostsikring i to av ankomsttunnelene til Storglomvatnet. Rensk, bolting og betongsprøyting. Injeksjon og bunntappetunnel.
Kunde: Statkraft Energi AS
Omfang: 5 MNOK 

Brønnøy Havn

Støping av betongvegg foran stablesteinmuren.
- Dykking
- Bolting
- Sikringsarbeid 
- Betongarbeid
Kunde: Brønnøy Havn
Omfang: 3,6 MNOK


Brønnøy Kalk

Sikring med bolter ved hjelp av magni maskin. Støyp av betongsøyler og støttemur.
Kunde: Brønnøy Kalk
Omfang: 4,4 MNOK

Rassikring Torghatten

Rensk med klatrelag. Sikring med bolter og nett. Arbeid i turområdet oppe og inne i fjellet. All tilkomst fra tau, og med manuelt arbeid. Fokus på å jobbe uten å berøre og skade kulturminner og i et attraktivt turistområdet.
Kunde: SVV/Brønnøy Kommune
Omfang: 1,4 MNOK

Fjellsikring Siso

Rensk og sikring av skjæringer ved anleggsvei i kraftverk Siso, Sørfold. Arbeid med taulag og boring med Magni.
Kunde: HE Implenia Norge AS/BH Siso Energi
Omfang: 3,5 MNOK    

Fjellsikring Sjakt – Kjela Kraftverk

To klatrelag har utført fjellsikring i tau på oppdrag for Implenia i sjakt på Kjela Kraftverk, Haukeli. Rensk, nettmontering og montering sikringsbolter.
Kunde: HE Implenia Norge AS/ BH Statskraft
Kontraktssum: 1,5 MNOK

Vega kommune - injisering

Tetting av oppsprukket betongterskel. Boret og montert injeksjonspakkere og pumpet inn ekspanderende purgel-injeksjonsmasse.
Kunde: Vega kommune

Digermulen FK - bytte fergebru

Vi har byttet fergebru, støpt nytt landfeste. Demontert gammel fergebru.
Kunde: Nordland Fylkeskommune
Kontraktssum: 2 MNOK