Fjellsikring

Vi utfører alt innen fjellsikring. Med erfarne fagarbeidere og en moderne maskinpark, leverer vi:

 • Rensk og sikring med taulag
 • Rensk og sikring fra lift
 • Boltesikring
 • Sikring med fanggjerde og nett

 • Vi utfører alle typer fjellsikringsoppdrag, uavhengig størrelse.

  Rensk

  Vi rensker ned løsmasser og vegetasjon for å sikre områder under fjellsiden.

  Tau- og liftsikring

  Våre klatrelag tar på seg alt innen fjell-, tunnel- og sjaktsikring.

  Bolt-, gjerde-, nett- og vaiersikring.

  Med Magni-maskin og klatrelag utfører vi sikringsarbeid med bolt, nett, gjerder og vaier.